>>> Powrót do listy wpisów | >>> Powrót do strony www

Co to jest interwencja coacha kryzysowego i czym różni się od psychoterapii?

Co to jest interwencja coacha kryzysowego i czym różni się od psychoterapii?

Interwencja kryzysowa i psychoterapia, to niesienie pomocy osobom potrzebującym.  Jednak samo podejście do tej pomocy znacząco je od siebie różni i co jest bardzo ważne, aby zarówno psychologowie, jak i osoby w kryzysie,
bądź ich najbliżsi o tym wiedzieli. Interwencja kryzysowa to pomoc skupiona na szybkim powrocie do równowagi. Pomoc psychologiczna jest pracą długoterminową i głębszą.


Najważniejszą różnicą jest forma działań pomocowych.  Interwencja kryzysowa to zespół wielu połączonych działań, których głównym zadaniem jest zapewnienie klientowi bezpieczeństwa oraz ułatwienie szybkiego odzyskania równowagi wewnętrznej i poczucia sprawczości. Ważne jest też szybkie rozwiązania problemu, który stanowi podłoże stanu kryzysowego. 

Pomoc, która jest udzielana osobie w kryzysie, zarówno w interwencji kryzysowej, jak i w psychoterapii w dużej mierze opiera się na wsparciu tej osoby w procesie zmiany i może sugerować, że pomiędzy obydwoma procesami pomagania nie ma różnicy. Niestety głębsza ich analiza wskazuje, że istnieje znaczna różnica w pomocy psychologicznej i interwencyjnej. Otóż, kiedy przy psychoterapii dysponujemy dużą ilością czasu, aby systematycznie przeprowadzić klienta przez cały proces zmiany w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym, to w przypadku interwencji kryzysowej ilość czasu jest bardzo mała i często koncentruje się tylko na specyficznych problemach dotyczących bezpośrednio doświadczanego kryzysu oraz szybkiego jego rozwiązania. I właśnie wtedy, kiedy psychoterapeuta dokonuje badania i oceny pełnego spektrum mechanizmów, sposobów myślenia, reagowania oraz zachowań klienta, to coach kryzysowy skupia się raczej na aspektach, które uległy traumatyzacji.

Dlatego też w interwencji kryzysowej w pierwszej kolejności przywracamy równowagę emocjonalną klienta tak, aby jak najszybciej odzyskał dostęp do własnych zasobów. Dopiero po ustabilizowaniu się sytuacji można opracowywać dalszy plan pracy z klientem już w trybie coachingu klasycznego bądź terapii. I tak, psychoterapia opiera się na zmianie pewnych wymiarów funkcjonowania klienta, w tym na zmianie jego postawy, rozwiązywaniu jego wewnętrznych konfliktów oraz optymalizacji procesów intelektualnych i emocjonalnych. Głównym celem terapii są spokojne i przy tym rozciągnięte w czasie zmiany osobowościowe. Natomiast w interwencji kryzysowej, ze względu na destabilizację psychiki i związane z tym występowanie zagrożenia dla zdrowia a nawet życia klienta, priorytetem jest zapewnienie mu bezpieczeństwa i poczucia opieki.


Jakie stosujemy elementy wsparcia kryzysowego:

W momencie dużego nasilenia kryzysu, klient z reguły nie jest w stanie obiektywnie ocenić rzeczywistość, ma ograniczony dostęp do funkcji poznawczych, a co za tym idzie nie potrafi podejmować trafnych decyzji. Ma problem z wyciąganiem wniosków, czy podejmowaniem w związku z tym jakichkolwiek działań. Dlatego też w pierwszych etapach kryzysu, to coach kryzysowy czasowo przejmuje kontrolę nad sytuacją klienta. Można to określić podejściem dyrektywnym, niewystępującym w tradycyjnym coachingu klasycznym. Taki sposób komunikacji ze zdezorientowanym i pozbawionym równowagi emocjonalnej klientem kryzysowym, pozwala mu znaleźć czasowe wsparcie w osobie coacha, co daje mu poczucie bezpieczeństwa w radzeniu sobie z trudnościami.

Rolą coacha kryzysowego jest pomaganie w rozwiązywaniu problemów, niejasności oraz uspokajanie i wyjaśnianie sytuacji, w jakiej się klient znajduje. Dzięki dobrej relacji opartej na pełnym zaufaniu coach jest w stanie dokładnie określić, jakie metody pracy zastosować, aby uzyskać maksimum efektywności w procesie.


Kiedy stan klienta ulega poprawie i jest on w stanie adekwatnie oceniać rzeczywistość oraz kontrolować swoje emocje, wówczas styl pracy coacha kryzysowego zmienia się na nie-dyrektywny, czyli oddający decyzyjność klientowi. Oczywiście mimo, że styl procesu się zmienia i zazwyczaj odbywa się to w sposób płynny, to coach w dalszym ciągu monitoruje i prowadzi klienta przez pozostałą część procesu coachingowego.


Proces interwencji kryzysowej składa się z kilku elementów stanowiących integralne części całego procesu:


 

 

 

 

 

 Powyższy proces stanowi standard postępowania w pracy interwenta i coacha kryzysowego. Jest niezbędny, aby osoba będąca w kryzysie uzyskała potrzebną pomoc i bezpiecznie przeszła przez kryzys, całkowicie odzyskując równowagę psychiczną.


Kolejnym etapem pracy po zakończeniu kryzysu, na który może zdecydować się klient to praca z coachem metodami coachingu klasycznego, którego celem może być praca z emocjami, zmiana przekonań, czy budowanie nowego systemu wartości. Ten etap pozwala w dużym stopniu poznać swoje słabe i mocne strony, popracować nad zwiększeniem konkretnych zasobów oraz wzmocnić się wewnętrznie, aby w przyszłości łatwiej radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi.

 


autor: Izabela Anna Boratyńska

skontaktuj się z autorem: ibcoaching.kontakt@gmail.com

 

>>> Powrót do listy wpisów | >>> Powrót do strony www