>>> Powrót do listy wpisów | >>> Powrót do strony www

Czym jest coaching kryzysowy?

autor: Izabela Anna Boratyńska - Coach Kryzysowy

Czym jest kryzys?

Termin „kryzys” jest chyba jednym z najczęściej używanych obecnie słów odnoszących się tak naprawdę do różnych trudnych sytuacji w naszym życiu. Prawdopodobnie ma to swoje wytłumaczenie w szybko zmieniającej się rzeczywistości, która co chwilę dostarcza nam nowych wyzwań, wrażeń, czy stawia nas w sytuacji, z którą ciężko nam sobie poradzić. Może to być również podyktowane naszym indywidualnym postrzeganiem świata przez pryzmat trudnej rzeczywistości, korporacyjnej walki o przetrwanie, radzenie sobie w szybko rozwijającym się świecie, ogromnej konkurencji na rynku pracy, czy poprzez stały dostęp do wiadomości informujących nas o ludzkim nieszczęściu, wojnach czy biedzie. To wszystko wywołuje już stan zagrożenia. Również związki, w jakich żyjemy często nie spełniają naszych oczekiwań stając się zarzewiem konfliktów
i rodzinnych tragedii.


Niemniej jednak pochodzące z greckiego słowo „krisis” oznacza przede wszystkim konieczność rozstrzygania, decydowania czy wyboru, którego musimy dokonać najczęściej pod silną presją czasu. Cechy poszerzające to znaczenie o pilność, ważność czy późniejsze konsekwencje wyboru
od razu skazują nas na przeżywanie niekomfortowych odczuć, stawiając słowo kryzys w zdecydowanie negatywnym wymiarze emocji.


Odkąd istnieje ludzkość mamy do czynienia z sytuacjami kryzysowymi. Mogą one dotyczyć trudnych sytuacji osobistych, traumatycznych wydarzeń, czy też niepowodzeń w życiu zawodowym. Jako, że kryzys jest bezpośrednio związany z jakimś konkretnym wydarzeniem, lub sytuacją,
jaką to wydarzenie wywołało oraz naszą reakcją emocjonalną/poznawczą na to zdarzenie, możemy mówić, że główne źródło kryzysu nie leży w samym wydarzeniu, lecz w naszej subiektywnej ocenie sytuacji.I właśnie owo indywidualne wrażenie, które często stanowi dla osoby w kryzysie swoisty „koniec świata” i jest jednym z najbardziej bolesnych przeżyć w jej życiu, nie jest tak naprawdę rzeczywistym odzwierciedleniem zaistniałej sytuacji. Jest to subiektywne spojrzenie na problem osoby będącej w kryzysie, a jednocześnie stanowi takie światełko nadziei w pracy coacha kryzysowego. Bo nasze postrzeganie możemy zmienić.


Osoba, której dotknęła wielka tragedia inaczej postrzega swój świat, nie widzi możliwości wyjścia z impasu, nadmierne odczuwanie emocji uniemożliwia jej dostęp do potrzebnych zasobów, aby sobie poradzić z tą sytuacją. Tylko nieliczni, znajdując się w sprzyjających warunkach
i w otoczeniu bliskich, u których mogą znaleźć mądre wsparcie, mogą sobie poradzić z kryzysem. Najczęściej jednak dzieje się tak, że posiadane przez nas zasoby(możliwości, umiejętności i wiedza) w zderzeniu z trudną sytuacją, wydają się być niewystarczające do samodzielnego wyjścia z kryzysu. Usiłując sobie poradzić samodzielnie z trudną sytuacją często skazujemy się na wystąpienie poważnych zmian dysfunkcjonalnych w obszarach psychologicznych, które mogą prowadzić do ostrych załamań, lub przechodzić w formę chroniczną i objawiać się powracającymi stanami depresyjnymi. A to z kolei w konsekwencji wymagać już będzie pomocy psychiatrycznej i często długotrwałej terapii psychologicznej. Więc jeśli mamy możliwość skorzystania z pomocy coacha kryzysowego nie wahajmy się poprosić o pomoc.

 autor: Izabela Anna Boratyńska

skontaktuj się z autorem: ibcoaching.kontakt@gmail.com 

>>> Powrót do listy wpisów | >>> Powrót do strony www