COACHING DLA MANAGERA

Coaching dla managera skierowany jest do osób zarządzających, kierowników,  liderów, wszystkich tych, którzy chcą rozwijać się zawodowo i osiągać ponadprzeciętne wyniki w biznesie.

Program coachingu opiera się na  indywidualnym wsparciu, które stwarza liderowi okazję do dokładnego przyjrzenia się z szerszej perspektywy własnej sytuacji zawodowej, a co za tym idzie dostrzeżenia nowych możliwości i rozwiązań. Indywidualna praca z coachem pozwala na ocenę własnych zasobów oraz określenie konkretnych kompetencji do rozwoju.

Poprzez doskonalenie wskazanych umiejętności, lepsze wykorzystanie własnych zasobów i naturalnych zdolności, lider opracowuje skuteczną dla siebie strategię radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Proces coachingu indywidualnego ułatwia liderowi stworzenie atrakcyjnej wizji rozwoju dla siebie oraz swojego zespołu, która jest początkiem drogi do osiągnięcia celu. Dobrze dopracowana wizja pomaga w ustaleniu priorytetów, wzbudza entuzjazm i motywację do współpracy.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

  • wzrost efektywności własnej i zespołu,
  • większa skuteczność w osiąganiu wytyczonych celów,
  • ciągłe doskonalenie kompetencji interpersonalnych oraz przywódczych,
  • wzrost motywacji i zaangażowania w podejmowane działania,
  • osiąganie większej satysfakcję z wykonywanej pracy.