INDYWIDUALNE PROGRAMY ROZWOJOWE

COACHING

Coaching jest formą indywidualnej współpracy z Klientem opartej na zaufaniu, otwartości i przekonaniu o możliwości dokonania zmiany. W trakcie  procesu coachingowego Klient odkrywa swój potencjał i zasoby, które będą wspierać zmianę, ale również własne ograniczenia. Podczas coachingu Klient nauczy się jak oceniać własne możliwości, jak wykorzystać swoje mocne strony oraz w jaki sposób przełożyć je na konkretne działania. W tym procesie nie ma rozwiązań uniwersalnych odpowiednich dla każdego, to indywidualna praca jest podstawą, podczas której kreowane są rozwiązania spełniające oczekiwania Klienta.

img-4-copyright.jpg

COACHING dla managera

Współczesny manager – jakie cechy, wiedzę i umiejętności powinien posiadać? To osoba, która potrafi zainspirować, zmotywować i poprowadzić swój zespół do celu. Jak się przygotować do tego wyzwania i jak wzmocnić swoją pozycję w roli lidera, szefa, managera? Odpowiedzi na te pytania, to treść mojego coachingu dla managerów, dedykowanego dla wszystkich osób zajmujących stanowiska funkcyjne.

img-18-copyright.jpg

COACHING ROZWOJU BIZNESU

Coaching biznesowy to forma współpracy dzięki, której dostrzegą Państwo obszary, które w prowadzonym biznesie wymagają wzmocnienia lub zmiany, a które eliminacji. To dedykowany program rozwoju, dzięki któremu osiągnięcie sukcesu w biznesie będzie łatwiejsze.

coaching kryzysowy w biznesie

COACHING kryzysowy w BIZNESie

Źródeł kryzysu w biznesie jest wiele, należą do nich te mające podłoże ekonomiczne, personalne, społeczne, kulturowe i prowadzą do zmian w strukturze funkcjonowania organizacji. Mają ogromny wpływ na sposób postępowania osób odpowiedzialnych za prowadzenie biznesu oraz podejmowane przez nich decyzje.

I tutaj naprzeciw oczekiwaniom wszystkich osób, które w związku pojawieniem się zagrożenia i niepewności w zakresie prowadzonej działalności wysuwa się narzędzie jakim jest coaching kryzysowy w biznesie. 

1-copyright.jpg

COACHING ROZWOJU OSOBISTEGO

Rozwój osobisty, to w każdej organizacji jeden z ważniejszych obszarów wzmacniania przewagi konkurencyjnej na rynku. Wykwalifikowana i zmotywowana kadra pracownicza w dużej mierze decyduje o wzroście wartości organizacji na konkurencyjnym rynku, warto o tym pamiętać.

bg-home1-copyright.jpg

COACHING KRYZYSOWY

Coaching kryzysowy to forma wsparcia dla osób, które chcą zmienić swoje życie, pozbyć się strachu, przełamać cierpienie i z nadzieją spojrzeć w przyszłość. To najbardziej zindywidualizowana forma pomocy dla osób będących w kryzysie . 

ZREALIZOWANE PROGRAMY
0
Liczba godzin zrealizowanych szkoleń
0
Ilość godzin sesji coachingu i mentoringu