PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

Profesjonalna obsługa klienta to warsztat szkoleniowy, który  uświadamia co składa się na komunikację międzyludzką, jakie są najczęściej występujące bariery w komunikacji oraz ułatwia poznanie wzajemnych zależności, jakie tworzą się w relacjach między ludźmi.

Osoby uczestniczące w szkoleniu zapoznają się z typami klientów, poznają dopasowane do typu osobowości sposoby obsługi oraz przećwiczą najskuteczniejsze style komunikacji oparte na najlepszych metodach negocjacyjnych z uwzględnieniem asertywnej postawy. Uczestnicy zdobędą także umiejętność budowania wizerunku firmy, pro-aktywnej obsługi klienta oraz prowadzenia efektywnych rozmów z trudnym bądź wymagającym klientem.  Zdobędą wiedzę, jak zarządzać  emocjami, jak radzić sobie w kłopotliwych sytuacjach oraz jak asertywnie reagować na manipulacje, czy próby wyprowadzenia z równowagi ze strony rozmówcy.

 

Uczestnik szkolenia :
·     uświadomi sobie znaczenia budowania wizerunku firmy poprzez profesjonalną obsługę klienta
·     zdobędzie wiedzę na temat pro-aktywnej obsługi klienta
·     rozwinie umiejętności związane z analizowaniem potrzeb klienta
·     zdiagnozuje swoje mocne i słabe strony w obsłudze klientów
·     zdobędzie umiejętności budowania pozytywnych relacji z klientem
·     przećwiczy symulacje rozmów z klientem
·     nauczy się rozróżniać rodzaje osobowości oraz dostosowywać komunikację do konkretnego jej typu
·     nauczy się, jak zapobiegać lub rozwiązywać konflikty.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. PROFESJONALNY MODEL OBSŁUGI KLIENTA

·     Obsługa klienta oparta na standardach firmowych i osobistych

·     Profesjonalna obsługa – czego naprawdę oczekuje klient

·     Sztuka kreowania wizerunku w kontaktach z klientem

·     Firma to również ja – postawa pracownika oparta na konsekwencji i odpowiedzialności

II. TYPY I ZACHOWANIA KLIENTÓW

·     Typologia klienta, jak lepiej zrozumieć klienta

·     Zasady współpracy z różnymi typami klientów – możliwości i zagrożenia

·     Budowanie pozytywnych relacji z klientem

·     Zachowania wzbudzające zaufanie klienta, jak zrobić dobre pierwsze wrażenie

·     Typowe błędy w kontaktach z klientem.

III. PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH

·     Zrozumieć klienta – postawa pro-kliencka

·     Obiekcje – jak pracować z trudnym klientem

·     Zarządzanie informacją od klientów- optymalne rozwiązania

IV. PROFESJONALNA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

·     Aktywne słuchanie – klucz do zdobycia zaufania klienta

·     Sztuka stosowania pozytywnych zwrotów – czego unikać negocjacjach

·     Trening języka korzyści i nawiązywania do sfery emocjonalnej klienta

·     Sposoby prowadzenia efektywnej rozmowy – po co nam kontrakt

·     Odpowiednie pytania gwarancją powodzenia w rozmowie z klientem

·     Znaczenie informacji zwrotnej

·     Reguły i zasady profesjonalnego wykorzystywania komunikacji niewerbalnej

V. TRUDNE SYTUACJE W OBSŁUDZE KLIENTA

·     Indywidualne postawy w sytuacjach konfliktowych

·     Zarządzanie stresem, a pozytywne nastawienie

·     Obiekcje, skargi i uwagi klientów – jak na nie optymalnie odpowiedzieć

VI. POSTAWA ASERTYWNA W NEGOCJACJACH

·     Stanowczo i uprzejmie – podstawowe zasady asertywnej komunikacji

·     Metody radzenia sobie z niemożliwymi do realizacji żądaniami klienta

·     Stawianie granic

·     Konstruktywna informacja zwrotna