SKUTECZNA PREZENTACJA

Celem szkolenia jest wykształcenie i nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności związanych z przygotowywaniem i wygłaszaniem prezentacji biznesowych.

Uczestnicy pogłębią swoją wiedzę i umiejętności w obszarach związanych z komunikacją z odbiorcami przekazu. Zrozumieją znaczenie budowania pozytywnego wizerunku wobec słuchaczy, otrzymają narzędzia pozwalające na skuteczne oddziaływanie na trudnego uczestnika oraz skupienie jego uwagi.

Osoby uczestniczące w szkoleniu będą miały możliwość wygłoszenia swojej prezentacji, która zostanie poddana konstruktywnej informacji zwrotnej od pozostałych uczestników oraz trenera prowadzącego szkolenie. Dzięki temu możliwa będzie wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami i podzielenie się wzajemnie doświadczeniami.

PROGRAM SZKOLENIA:

I MODUŁ :  KONSTRUKCJA DOBREJ PREZENTACJI

 • Prezentacja jako pierwszy etap procesu sprzedaży
 • Percepcja ceny i ważności produktów i idei w kontekście autoprezentacji
 • Elementy dobrej prezentacji
 • AIDA – prezentacja produktu
 • Efektywna selekcja dostępnego materiału
 • Technika 5Why – skuteczny sposób na zbudowanie dobrego wizerunku
 • Jak zacząć prezentację, by wzbudzić zainteresowanie
 • Znaczenie krzywej uwagi odbiorcy dla przeprowadzenia interesującej prezentacji
 • Budowanie struktury skutecznego przekazu
 • Wykorzystywanie efektów pamięciowych wpływających na zapamiętywanie
  • Efekt pierwszeństwa i świeżości
  • Efekt inności i efekt interferencji
  • Efekt partycypacji i efekt synergii
 • Reguła 10-20-30, czyli 3 punkty ważne dla każdego wystąpienia publicznego
 • Potęga checklisty

II MODUŁ : KOMUNIKACJA NIEWERBALNA – TAJNA BROŃ PRELEGENTA

 • Ważne pierwsze wrażenie
 • Zasada 60/30/10 i jej znaczenie dla efektywności wystąpienia
 • Wykorzystanie przestrzeni i strefy dystansu społecznego oraz ich umiejętne wykorzystanie w efektywności wystąpienia
 • Elementy manipulacji zachowaniem. Znaczenie i wykorzystanie gestu i mimiki w prezentacji – co „mówią” ręce i twarz

III MODUŁ : KOMUNIKACJA WERBALNA

 • Metodyka Chunking – Mniej znaczy więcej!
 • Jak mówić, by nas słuchano? Odpowiedni dobór słów w prezentacji
 • Mowa efektywna i jej wykorzystanie w wystąpieniu publicznym
 • Bariery w komunikacji słownej
 • Elementy analizy transakcyjnej w wystąpieniu publicznym. Jak pozostać w roli dorosłego i uniknąć roli rodzica?
 • Język perswazji i wpływu społecznego

IV MODUŁ : POSTAWA EKSPERTA

 • Autoprezentacja jako kluczowy element skuteczności emocjonalnej prezentacji
 • Jak być przekonującym wobec odbiorców? Reguły skutecznej argumentacji
 • Podstawowe założenia NLP i ich wykorzystanie podczas wystąpienia publicznego
 • Elementy technik wywierania wpływu na ludzi i ich zastosowanie na sali prezentacyjnej
 • Techniki antymanipulacyjne

V MODUŁ : JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYM ROZMÓWCĄ?

 • 3 poziomy efektywnej prezentacji
 • Trudny słuchacz, czyli jaki? Różne kategorie odbiorców
 • Style komunikacji społecznej i typy osobowości
 • Pytania i odpowiedzi – szansa czy zagrożenie?
 • Aktywne słuchanie szansą na uniknięcie trudnych sytuacji