PROJEKTY SZKOLENIOWE DLA FIRM

SZKOLENIA

Od kilkunastu lat pracuję z ludźmi jako coach, mentor i trener zgłębiając obszar komunikacji międzyludzkiej, ucząc jak rozwiązywać konflikty i budować zdrowe relacje. W trakcie mojej kariery zawodowej zarządzałam pracą specjalistów i menedżerów, budowałam zespoły, wdrażałam i szkoliłam nowych pracowników oraz dokonywałam oceny ich pracy.

Na bazie własnych doświadczeń i licznych kursów projektuję i prowadzę szkolenia dla kadry menedżerskiej z zakresu komunikacji, sprzedaży, wprowadzania zmian, rozwoju osobistego i zarządzania. Podczas szkoleń bazuję na najnowszych trendach, wprowadzam elementy NLP, metody coachingowe oraz inteligencję emocjonalną jako najskuteczniejszą drogę do sukcesu.

Metodyka prowadzonych przeze mnie szkoleń.

Każde szkolenie poprzedzone jest badaniem potrzeb szkoleniowych, aby jego treść i forma odpowiadały indywidualnym potrzebom Klienta i w całości spełniały jego oczekiwania.

Szkolenia prowadzę w oparciu o Cykl Kolba z zachowaniem proporcji 20% wykłady i 80% warsztaty. Każdy z uczestników poznając nową wiedzę ma okazję ją przedyskutować i przećwiczyć poprzez odpowiednio dobrane narzędzia szkoleniowe jak scenki, praca w grupach, czy case study.

Zakres tematyczny szkoleń, które prowadzę oparty jest na bazie własnych doświadczeń, stąd w trakcie dyskusji jestem w stanie podać dużo przykładów z życia zawodowego i odpowiedzieć na trudne pytania uczestników.

Praca z ludźmi to moja pasja.

Jako akredytowany Coach Kryzysowy™ oraz Trener Relacji i Rozwoju osobistego specjalizuję się w kryzysach emocjonalnych w życiu prywatnym i zawodowym. Swoich Klientów wspieram w  budowaniu poczucia własnej wartości, rozwoju osobistym i zawodowym.  Pracuję z osobami zmagającymi się z chronicznym stresem, konfliktami i kryzysami w pracy, a także wypaleniem zawodowym. Uczę, jak pracować ze stresem, pokonywać życiowe bariery, rozwijać talenty i budować zdrowe relacje międzyludzkie.

Wiedza którą zdobyłam na temat ludzkiej psychiki, złożonych zachowań w grupie, budowania relacji, umiejętności radzenia sobie z konfliktem w życiu prywatnym, jak też w środowisku zawodowym pozwalają mi na skuteczną pomoc w wyjściu z sytuacji kryzysowej.

Sukces mojego Klienta jest również moim sukcesem.

Wspierając mojego Klienta w procesie zmiany, nowego postrzegania świata, zmiany przekonań, czy też odbudowie poczucia własnej wartości i poszukiwaniu swojej nowej drogi życia, utwierdzam się w przekonaniu, że moja praca często jest niesieniem pomocy, kiedy inne środki zawiodły.

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

Obsługa klienta to niezwykle ważny obszar dla każdej organizacji, której zależy na nawiązaniu i utrzymaniu długotrwałych relacji z klientem. Jak pokazują badania rynkowe, głównym powodem rezygnacji klienta z dotychczasowej współpracy, jest niezadowolenia z obsługi. Dzisiaj w rozmowach z klientem liczy się nie tylko nastawienie na rozwiązywanie problemów, czy też umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami, ale również pro-aktywna i asertywna postawa oraz umiejętność budowania dobrych relacji.

team building

Głównym celem szkolenia, jest rozwijanie umiejętności pracy w zespole poprzez:

  • rozwijanie kompetencji w zakresie komunikacji i rozwiązywania konfliktów,
  • rozwój umiejętności poszukiwania, pozyskiwania, analizy i selekcji danych,
  • wzrost indywidualnego zaangażowania w pracę zespołu poprzez uświadomienie sobie swojej roli i wkładu własnego w działanie grupy,
  • naukę zespołowego ustalania celów, zadań i podziału obowiązków,
  • rozwój umiejętności krytycznego myślenia,
  • szybkie podejmowanie decyzji,
  • budowanie atmosfery wzajemnego wsparcia i zaufania w grupie,
  • integrację zespołu.

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Z ELEMENTAMI INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ, ASERTYWNOŚCI ORAZ ZARZĄDZANIA WYSOKIM POZIOMEM STRESU

Celem warsztatów jest nabycie niezbędnej wiedzy z zakresu psychologii emocji, inteligencji emocjonalnej, źródeł powstawania konfliktów oraz wykształcenie praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, wpływających na efekty i jakość naszych relacji. Ponadto zdobycie umiejętności zarządzania stresem oraz wiedzy z zakresu inteligencji emocjonalnej, wzbogaci potencjał komunikacyjny uczestników, podnosząc ich kompetencje w pracy oraz w życiu prywatnym.

ASERTYWNOŚĆ

Asertywność to umiejętność okazywania szacunku sobie i innym na wielu płaszczyznach współdziałania. Jest niezbędną kompetencją przyszłości i wspaniałym narzędziem do budowania zdrowych relacji, zaufania i autorytetu wśród naszych współpracowników.

Na tym szkoleniu zrozumiesz zasady zdrowej asertywności opartej na wzajemnym szacunku, zdobędziesz umiejętność budowania postawy asertywnej opartej na swoich wartościach i własnych wyborach. Nauczysz się też, jak reagować asertywnie w kontaktach interpersonalnych na polu prywatnym, jak i zawodowym.

TWÓRCZE MYŚLENIE I KREATYWNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Twórcze myślenie to zdolność, którą posiada każdy człowiek. Cechuje ją jednak jedna niewiarygodna rzecz – można ją rozwijać w nieskończoność. Zawsze stając przed nowym wyzwaniem, kiedy starasz się wpaść na jakiś pomysł, albo próbujesz uporać się z problemem wymagającym nieszablonowych rozwiązań – myślisz twórczo.

Szkolenie pomaga rozwijać umiejętności niezbędne do tego by być bardziej twórczym, by praca którą wykonujesz była dla Ciebie wyzwaniem, a nie tylko smutnym wykonywaniem obowiązków. Dowiesz się czym jest kreatywność oraz w jaki sposób możesz ją rozwijać.

SKUTECZNA PREZENTACJA

Celem szkolenia jest wykształcenie i nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności związanych z przygotowywaniem i wygłaszaniem prezentacji biznesowych. Uczestnicy pogłębią swoje kompetencje w obszarach związanych z komunikacją z odbiorcami, autoprezentacją oraz redukcją stresu. Szkolenie pozwoli na wypracowanie własnego stylu prezentacji w oparciu o mój autorski model jej prowadzenia.

zarządzanie stresem

Coraz częściej spotykamy się z pojęciem stresu. Mamy stresujące życie, zmagamy się ze stresem w pracy, stresuje nas stanie w korkach, natłok spraw do realizacji. Od stresu nie uciekniemy jest wszędzie wokół nas, bo taki mamy świat, więc jak nauczyć się z nim żyć i jak wykorzystać go na naszą korzyść? Czy to jest w ogóle możliwe?

Celem tego szkolenia jest nauczenie uczestników w jaki sposób zarządzać stresem, jak rozwiązywać sytuacje stresujące oraz co zrobić kiedy stres nas przerasta i nie pozwala normalnie funkcjonować.