PROJEKTY SZKOLENIOWE DLA FIRM

SZKOLENIA

Od kilkunastu lat pracuję z ludźmi jako coach, mentor i trener zgłębiając obszar komunikacji międzyludzkiej, ucząc jak rozwiązywać konflikty i budować zdrowe relacje. W trakcie mojej kariery zawodowej zarządzałam pracą specjalistów i menedżerów, budowałam zespoły, wdrażałam i szkoliłam nowych pracowników oraz dokonywałam oceny ich pracy.

Na bazie własnych doświadczeń i licznych kursów projektuję i prowadzę szkolenia dla kadry menedżerskiej z zakresu komunikacji, sprzedaży, wprowadzania zmian, rozwoju osobistego i zarządzania. Podczas szkoleń bazuję na najnowszych trendach, wprowadzam elementy NLP, metody coachingowe oraz inteligencję emocjonalną jako najskuteczniejszą drogę do sukcesu.

Metodyka prowadzonych przeze mnie szkoleń.

Każde szkolenie poprzedzone jest badaniem potrzeb szkoleniowych, aby jego treść i forma odpowiadały indywidualnym potrzebom Klienta i w całości spełniały jego oczekiwania.

Szkolenia prowadzę w oparciu o Cykl Kolba z zachowaniem proporcji 20% wykłady i 80% warsztaty. Każdy z uczestników poznając nową wiedzę ma okazję ją przedyskutować i przećwiczyć poprzez odpowiednio dobrane narzędzia szkoleniowe jak scenki, praca w grupach, czy case study.

Zakres tematyczny szkoleń, które prowadzę oparty jest na bazie własnych doświadczeń, stąd w trakcie dyskusji jestem w stanie podać dużo przykładów z życia zawodowego i odpowiedzieć na trudne pytania uczestników.

Praca z ludźmi to moja pasja.

Jako akredytowany Coach Kryzysowy™ oraz Trener Relacji i Rozwoju osobistego specjalizuję się w kryzysach emocjonalnych w życiu prywatnym i zawodowym. Swoich Klientów wspieram w  budowaniu poczucia własnej wartości, rozwoju osobistym i zawodowym.  Pracuję z osobami zmagającymi się z chronicznym stresem, konfliktami i kryzysami w pracy, a także wypaleniem zawodowym. Uczę, jak pracować ze stresem, pokonywać życiowe bariery, rozwijać talenty i budować zdrowe relacje międzyludzkie.

Wiedza którą zdobyłam na temat ludzkiej psychiki, złożonych zachowań w grupie, budowania relacji, umiejętności radzenia sobie z konfliktem w życiu prywatnym, jak też w środowisku zawodowym pozwalają mi na skuteczną pomoc w wyjściu z sytuacji kryzysowej.

Sukces mojego Klienta jest również moim sukcesem.

Wspierając mojego Klienta w procesie zmiany, nowego postrzegania świata, zmiany przekonań, czy też odbudowie poczucia własnej wartości i poszukiwaniu swojej nowej drogi życia, utwierdzam się w przekonaniu, że moja praca często jest niesieniem pomocy, kiedy inne środki zawiodły.

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

Obsługa klienta to niezwykle ważny obszar dla każdej organizacji, której zależy na nawiązaniu i utrzymaniu długotrwałych relacji z klientem. Jak pokazują badania rynkowe, głównym powodem rezygnacji klienta z dotychczasowej współpracy, jest niezadowolenia z obsługi. Dzisiaj w rozmowach z klientem liczy się nie tylko nastawienie na rozwiązywanie problemów, czy też umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami, ale również pro-aktywna i asertywna postawa oraz umiejętność budowania dobrych relacji.

team building

Głównym celem szkolenia, jest rozwijanie umiejętności pracy w zespole poprzez rozwijanie kompetencji w zakresie komunikacji i rozwiązywania konfliktów, rozwój umiejętności poszukiwania, pozyskiwania, analizy i selekcji danych oraz wzrost indywidualnego zaangażowania w pracę zespołu dzięki świadomości własnej roli i wkładu własnego w działanie grupy.

Warsztat wspiera naukę zespołowego ustalania celów, zadań i podziału obowiązków, rozwój umiejętności krytycznego myślenia oraz rozwój zdolności szybkiego podejmowanie wspólnych decyzji. Uwiadamia również, jak ważne jest budowanie atmosfery wzajemnego wsparcia i zaufania w grupie oraz świadoma integracja zespołu.

zarządzanie sobą w czasie

Oczekiwania wobec naszej produktywności zawodowej i prywatnej stale rosną. Z każdej strony jesteśmy atakowani mnóstwem bodźców, które choć na kilka minut absorbują naszą uwagę jednocześnie uszczuplając zapas naszej energii. Efektywność osobista staje się jedną z najważniejszych kompetencji naszych czasów.

Jeśli chcesz poznać, czym jest efektywność osobista i co ma wspólnego z zarządzaniem sobą w czasie? Jeśli zastanawiasz się, jak można podnosić własną produktywność, jak osiągać więcej, mniejszym nakładem pracy? 

To szkolenie jest właśnie dla ciebie.

intensywne warsztaty umiejętności negocjacyjnych

Dzisiejsza gospodarka rynkowa wymaga prowadzenia negocjacji. Są one nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu, zarówno w przedsiębiorstwach małych, jak i wielkich międzynarodowych korporacjach. Podejmowane przez przedsiębiorstwa działania gospodarcze wymuszają konieczność nawiązywania kontaktów biznesowych, zawierania kontraktów oraz dokonywania transakcji handlowych. Priorytetem jest ustalanie optymalnych warunków współpracy. W często skomplikowanych stosunkach między stronami, gdzie spotykamy różne cele, może pojawić się konflikt, który uniemożliwi zawarcie porozumienia. Ważne, aby w takiej sytuacji starać się podjąć rozmowy, które doprowadzą do rozwiązań satysfakcjonujących wszystkie zaangażowane strony. Doskonałym elementem takich starań mogą być negocjacje.

planowanie i skuteczna realizacja celów

W dobie szybkiego rozwoju cywilizacyjnego, dużej ekspansji biznesów na rynki krajowe i zagraniczne oraz coraz większa agresywność konkurencji stawia bardzo wysokie wymagania przed kadrą zarządzającą. Umiejętność planowania i skutecznej realizacji celów biznesowych jest niezbędną kompetencją nowoczesnego managera.

Szkolenie to skierowane jest do osób pracujących na różnych szczeblach kadry zarządzającej w różnych branżach, które widzą konieczność podniesienia swojej efektywności w pracy oraz umiejętności skutecznego planowania i zarządzania pracą swojego zespołu.

skuteczne delegowanie zadań, monitoring i ocena efektów pracy

Umiejętność sprawnego delegowania jest oznaką dojrzałości managera. Ze względu na coraz większą liczbę powierzanych mu obowiązków, nie zawsze jest w stanie wykonywać samodzielnie swoje zadania. Trudności pojawiają się przede wszystkim wraz z rozwojem firmy, kiedy to jego obowiązki mnożą się w nieskończoność. Dlatego też nagminnie zabiera pracę do domu, bądź pracuje po godzinach, kosztem czasu na wypoczynek.

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników zespołów, managerów i osób zarządzających w firmach, którzy chcą zoptymalizować funkcjonowanie firmy poprzez efektywny podział obowiązków i dobre zarządzanie potencjałem pracowniczym.

ASERTYWNY MANAGER - TRUDNE ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI

Skuteczny manager musi być zdecydowany, umiejętnie stawiać granice i sprawnie przekazywać zadania pracownikom, które później skutecznie rozliczy i oceni. A do tego potrzebuje być mistrzem asertywności i dyplomatą w udzielaniu feedbacku.

Szkolenie przeznaczone jest dla managerów, którzy poszukują nowoczesnych narzędzi w prowadzeniu rozmów motywujących, delegujących i oceniających z zespołem, jak też technik asertywnych, dzięki którym ugruntują swoją pozycję, wzmocnią pewność siebie i swoich działań w biznesie. Dodatkowo poznają i dopasują do swoich predyspozycji sposoby na komunikację w biznesie, aby funkcjonować bez nadmiernego stresu i z satysfakcją realizować cele.

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Z ELEMENTAMI INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ, ASERTYWNOŚCI ORAZ ZARZĄDZANIA WYSOKIM POZIOMEM STRESU

Celem warsztatów jest nabycie niezbędnej wiedzy z zakresu psychologii emocji, inteligencji emocjonalnej, źródeł powstawania konfliktów oraz wykształcenie praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, wpływających na efekty i jakość naszych relacji. Ponadto zdobycie umiejętności zarządzania stresem oraz wiedzy z zakresu inteligencji emocjonalnej, wzbogaci potencjał komunikacyjny uczestników, podnosząc ich kompetencje w pracy oraz w życiu prywatnym.

ASERTYWNOŚĆ

Asertywność to umiejętność okazywania szacunku sobie i innym na wielu płaszczyznach współdziałania. Jest niezbędną kompetencją przyszłości i wspaniałym narzędziem do budowania zdrowych relacji, zaufania i autorytetu wśród naszych współpracowników.

Na tym szkoleniu zrozumiesz zasady zdrowej asertywności opartej na wzajemnym szacunku, zdobędziesz umiejętność budowania postawy asertywnej opartej na swoich wartościach i własnych wyborach. Nauczysz się też, jak reagować asertywnie w kontaktach interpersonalnych na polu prywatnym, jak i zawodowym.

TWÓRCZE MYŚLENIE I KREATYWNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Twórcze myślenie to zdolność, którą posiada każdy człowiek. Cechuje ją jednak jedna niewiarygodna rzecz – można ją rozwijać w nieskończoność. Zawsze stając przed nowym wyzwaniem, kiedy starasz się wpaść na jakiś pomysł, albo próbujesz uporać się z problemem wymagającym nieszablonowych rozwiązań – myślisz twórczo.

Szkolenie pomaga rozwijać umiejętności niezbędne do tego by być bardziej twórczym, by praca którą wykonujesz była dla Ciebie wyzwaniem, a nie tylko smutnym wykonywaniem obowiązków. Dowiesz się czym jest kreatywność oraz w jaki sposób możesz ją rozwijać.

SKUTECZNA PREZENTACJA

Celem szkolenia jest wykształcenie i nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności związanych z przygotowywaniem i wygłaszaniem prezentacji biznesowych. Uczestnicy pogłębią swoje kompetencje w obszarach związanych z komunikacją z odbiorcami, autoprezentacją oraz redukcją stresu. Szkolenie pozwoli na wypracowanie własnego stylu prezentacji w oparciu o mój autorski model jej prowadzenia.

zarządzanie stresem

Coraz częściej spotykamy się z pojęciem stresu. Mamy stresujące życie, zmagamy się ze stresem w pracy, stresuje nas stanie w korkach, natłok spraw do realizacji. Od stresu nie uciekniemy jest wszędzie wokół nas, bo taki mamy świat, więc jak nauczyć się z nim żyć i jak wykorzystać go na naszą korzyść? Czy to jest w ogóle możliwe?

Celem tego szkolenia jest nauczenie uczestników w jaki sposób zarządzać stresem, jak rozwiązywać sytuacje stresujące oraz co zrobić kiedy stres nas przerasta i nie pozwala normalnie funkcjonować.