PROJEKTY SZKOLENIOWE DLA FIRM

Od kilkunastu lat pracuję z ludźmi jako coach, mentor i trener zgłębiając obszar komunikacji międzyludzkiej, ucząc jak rozwiązywać konflikty i budować zdrowe relacje. W trakcie mojej kariery zawodowej zarządzałam pracą specjalistów i menedżerów, budowałam zespoły, wdrażałam i szkoliłam nowych pracowników oraz dokonywałam oceny ich pracy.

Na bazie własnych doświadczeń i licznych kursów projektuję i prowadzę szkolenia dla kadry menedżerskiej z zakresu komunikacji, sprzedaży, wprowadzania zmian, rozwoju osobistego i zarządzania. Podczas szkoleń bazuję na najnowszych trendach, wprowadzam elementy NLP, metody coachingowe oraz inteligencję emocjonalną jako najskuteczniejszą drogę do sukcesu.

Metodyka prowadzonych przeze mnie szkoleń.

Każde szkolenie poprzedzone jest badaniem potrzeb szkoleniowych, aby jego treść i forma odpowiadały indywidualnym potrzebom Klienta i w całości spełniały jego oczekiwania.

Szkolenia prowadzę w oparciu o Cykl Kolba z zachowaniem proporcji 20% wykłady i 80% warsztaty. Każdy z uczestników poznając nową wiedzę ma okazję ją przedyskutować i przećwiczyć poprzez odpowiednio dobrane narzędzia szkoleniowe jak scenki, praca w grupach, czy case study.

Zakres tematyczny szkoleń, które prowadzę oparty jest na bazie własnych doświadczeń, stąd w trakcie dyskusji jestem w stanie podać dużo przykładów z życia zawodowego i odpowiedzieć na trudne pytania uczestników.

Praca z ludźmi to moja pasja.

Jako akredytowany Coach Kryzysowy™ oraz Trener Relacji i Rozwoju osobistego specjalizuję się w kryzysach emocjonalnych w życiu prywatnym i zawodowym. Swoich Klientów wspieram w  budowaniu poczucia własnej wartości, rozwoju osobistym i zawodowym.  Pracuję z osobami zmagającymi się z chronicznym stresem, konfliktami i kryzysami w pracy, a także wypaleniem zawodowym. Uczę, jak pracować ze stresem, pokonywać życiowe bariery, rozwijać talenty i budować zdrowe relacje międzyludzkie.

Wiedza którą zdobyłam na temat ludzkiej psychiki, złożonych zachowań w grupie, budowania relacji, umiejętności radzenia sobie z konfliktem w życiu prywatnym, jak też w środowisku zawodowym pozwalają mi na skuteczną pomoc w wyjściu z sytuacji kryzysowej.

Sukces mojego Klienta jest również moim sukcesem.

Wspierając mojego Klienta w procesie zmiany, nowego postrzegania świata, zmiany przekonań, czy też odbudowie poczucia własnej wartości i poszukiwaniu swojej nowej drogi życia, utwierdzam się w przekonaniu, że moja praca często jest niesieniem pomocy, kiedy inne środki zawiodły.