zarządzanie stresem

Coraz częściej spotykamy się z pojęciem stresu. Mamy stresujące życie, zmagamy się ze stresem w pracy, stresuje nas stanie w korkach, natłok spraw do realizacji. Od stresu nie uciekniemy, jest wszędzie wokół nas bo taki mamy świat. Więc jak nauczyć się z nim żyć i jak wykorzystać go na naszą korzyść? Czy to jest w ogóle możliwe?

Celem tego szkolenia jest nauczenie uczestników w jaki sposób zarządzać stresem, jak rozwiązywać sytuacje stresujące oraz co zrobić kiedy stres nas przerasta i nie pozwala normalnie funkcjonować.

W trakcie szkolenia uczestnik pozna techniki relaksacji oraz ćwiczenia, które pomogą redukować napięcie i stres.

PROGRAM SZKOLENIA:

Rola stresu w życiu prywatnym i zawodowym.

 • Stres wg. H. Selye’go
 • Rodzaje i fazy stresu
 • Kiedy stres pomaga, a kiedy przeszkadza?
 • Eustres i dystres
 • Poczucie krzywdy, straty, zagrożenia vs wyzwanie – dwie strony jednej monety
 • Emocje związane z oceną sytuacji – serce kontra rozum
 • Stresowy wg. L. Sheridan i S.A. Radmacher – co działa i na kogo?
 • T. Holmes i R. Rahe siła stresu, a zapadalność na ciężkie choroby

Symptomy stresu a odporność psychofizyczna

 • Fizyczne, psychiczne i behawioralne symptomy stresu negatywnego
 • Typy osobowości, a stres – test
 • Ocena własnych zasobów do radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 • Konsekwencje zawodowe stresu chronicznego – czym jest wypalenie zawodowe
 • Czynniki obciążające w pracy opartej na kontaktach interpersonalnych

Sposoby na radzenie sobie w zawodowych sytuacjach stresowych

 • Konstruktywne i destrukcyjne strategie radzenia sobie ze stresem wg S.M. Litzke i H. Schuh
 • Rola emocji pozytywnych w efektywnym funkcjonowaniu wg B. Fredrickson
 • Sposoby radzenia sobie w zaskakujących sytuacjach – wypracuj własną nową metodę
 • Asertywność sposób na bezstresową komunikację
 • Jak zmienić schemat reagowania na bardziej konstruktywny?

Metody wzmacniania zasobów psychicznych i odreagowania stresu zawodowego – trening umiejętności

 • Work-life balance
 • Świadomy oddech
 • Medytacja
 • Relaks progresywny Jacobsona
 • Trening autogenny Schultza
 • Wizualizacja